Distansföreläsningar av Vendela Grundell Gachoud i konsthistoria och fotohistoria vecka 45 och 46

Senast ändrad

Fotoskolan STHLM ger med generöst stöd av Folkuniversitetsföreningen föreläsningar i konsthistoria och fotohistoria med Vendela Grundell Gachoud, fil dr i konsthistoria, lärare, forskare och konstnär. Föreläsningarna äger rum på Zoom.

Vendela Grundel Gachoud

Om Vendela

Föreläsningarna är kostnadsfria. Du kan delta på så många föreläsningar du önskar. Anmälan görs till mikael.cronwall@folkuniversitetet.se senast 30 oktober 2020. Du får då en länk till aktuell föreläsning på Zoom. Om flera personer, t.ex. från en utbildning, tänker delta så behöver du meddela alla namn på deltagarna.

Måndag 2 november
kl 10-12 Konsthistoria 1
Konstens begrepp: Perioder och perspektiv

En föreläsning om idéer och praktiker som präglar definitionen av konst, om stilar och genrer som karaktäriserar konst i olika perioder, och om perspektiv som styr hur konst tolkas.


Tisdag 3 november
kl 14-16 Konsthistoria 2
Konstens platser: Institutionen, privatsfären och det offentliga rummet

En föreläsning om visningsformer och rumsgestaltningar som präglar de platser där konst finns, med fokus på institutionella och offentliga miljöer i relation till den privata sfären.


Onsdag 4 november

kl 10-12 Konsthistoria 3
Konstens fält: Lokalt, globalt och digitalt

En föreläsning om hur konstfältet fungerar och hur dess aktörer arbetar för att nå publik i lokalsamhället, på en globaliserad marknad och via digitala plattformar.


Tisdag 10 november
kl 10-12 Fotohistoria 1
1800-talets fotografi: Vetenskap, konst och marknad

En föreläsning om hur fotografi växer fram som teknik och begrepp inom modernitetens vetenskapliga och konstnärliga diskurser, och hur det etableras som en personlig massprodukt.


Onsdag 11 november
kl 10-12 Fotohistoria 2
1900-talets fotografi: Medium, samhällskritik och manipulation

En föreläsning om fotografiets utveckling som självständigt medium, från den rena bilden till den postmodernistiska hybriden, med fokus på historiska och kulturella förutsättningar.


Torsdag 12 november

kl 10-12 Fotohistoria 3
2000-talets fotografi: Nätverk, gränssnitt och identitet

En föreläsning om hur fotografi speglar och skapar social identitet i dagens nätverkssamhälle, då det anpassas till dominerande digitala system som det också bidrar till att problematisera.

Varmt välkommen!

Föreläsningar från Fotoskolan STHLM finansierade av Folkuniversitetsföreningen.