Digital fotohistorisk föreläsningsvecka

Senast ändrad

Välkommen till Fotoskolan STHLMs digitala föreläsningsvecka på temat svensk fotohistoria. Hör Niclas Östlind och Eva Dahlman berätta om det svenska fotografiets historia, från 1800-talets mitt och fram till modern tid. Föreläsningarna är kostnadsfria och ges digitalt via Zoom mellan den 1 och 4 mars.

Bild till fotohistorisk föreläsning på Fotoskolan STHLM.

Närvaro, mångfald, cirkulation och reflektion
– tre föreläsningar om fotografi i Sverige

1,2 och 4 mars kl. 18.00–19.00, inklusive frågestund via chatt

Föreläsningsserien tar sin början i mellankrigstidens (1919–1939) dynamiska fotografikultur – en tid som präglades av stora sociala, tekniska och kulturella förändringar, vilka är tydligt i fotografins närvaro i en rad vitt skilda områden samt i mediets estetiska utveckling och spridning. 

Den andra anhalten tar sig an tiden efter andra världskriget. I slutet av 40-talet fanns det  bland unga fotografer en vilja att bryta ny mark, både geografiskt och estetiskt med utblickar mot både Europa och USA. Fotografiet under 1960-och 1970-talen rörde sig mot socialt orienterad dokumentärfotografi, men det fanns också exempel på mer experimenterande fotografiska praktiker. 

Från slutet av 1970-talet tar fotografin plats som ett konstnärligt medium, först som fotografi och sedan, under 1990-talet, som samtidskonst. Föreläsningen drar trådarna fram till dagens rika mångfald av publicerad fotografi med kopplingar både till en socialt inriktad dokumentär tradition och postmodernismens reflektion över mediets kritiska möjligheter, samt en djup fascination förfotografins materialitet. 

Föreläsare är Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi, curator och författare, verksam vid Göteborgs universitet/HDK Valand. Han är specialiserad på fotografi, samtidskonst och historiografi. Niclas är även vetenskaplig rådgivare vid Vetenskapsrådet med särskilt ansvar för konstnärlig forskning.

3 mars kl. 18.00–19.00 inklusive frågestund via chatt

Dags att skriva om vår fotohistoria! 
Maja Åström, Dagmar Eriksén, Rosalie Sjöman, Ida Ekelund och Nelly Gunnarsson – vem har hört talas om dem?

Föreläsare Eva Dahlman delar med sig av guldkorn från sitt och Björn Axel Johanssons pågående bokprojekt ¨Kvinnor bakom kameran, 1845-1945 i Sverige”. Hon kommer att visa bilder och berätta om några av dessa fotografers historia.

Kvinnor bakom kameran är en lika gammal företeelse som mediet självt. Kvinnornas roll i fotografins historia är långt större än den plats de har tillerkänts i historieskrivningen. Men nu är en omvälvning på gång och bokprojektet är en del av detta. Missa inte chansen att få lära känna några av dessa kvinnliga föregångare.

Föreläsare Eva Dahlman är fotohistoriker, etnolog och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Hon har arbetat med de fotografiska samlingarna på Nordiska museet och Kungliga biblioteket och har publicerat fotohistoriska artiklar såväl i Sverige som internationellt.  

Föreläsningarna äger rum på Zoom. Du deltar genom att ladda ner Zomm-appen och klicka på länken nedan.

Ingen förhandsanmälan eller lösenord behövs för att delta. Max 500 åhörarplatser per föreläsning, först till kvarn. Varmt välkommen!

Zoomlänk till föreläsningarna

Föreläsningsveckan genomförs med generöst stöd av Folkuniversitetsföreningen.

Foto: Nelly Gunnarsson. Självporträtt med systern Emma Maria ur Kulturmagasinet/ Helsingborgs museers samlingar.