Tomas Ekvall

Måleri och teckning

Jag är en målare som inspireras av materialet, både känslomässigt och hantverksmässigt. Jag lever med den europeiska måleritraditionen som gör att det känns som att umgås med målare över seklerna. Även om konstverken är gjorda för länge sedan är de ändå samtida, här och nu. Det gör bilderna ständigt aktuella.

Att undervisa på Art College är inspirerande eftersom det kan vara ett ganska ensamt arbete att vara konstnär. Människorna man möter är det viktigaste för mig och jag känner att det finns ett mycket bra klimat på skolan med stor frihet att utforma kurserna på ett sätt som passar mig och den aktuella gruppen som jag undervisar.

De absolut roligaste kurserna som jag håller i är kroki. Det är som konditionsträning för konstnärer. En ständigt pågående övning som handlar om att iaktta och se form och volym. Man blir aldrig färdig med kroki eftersom seendet måste erövras hela tiden.

Thomas Ekvall

Tomas Ekvall