Patrik Elgström

Fotografi

Patrik undervisar på våra kortare grundkurser men är också sedan länge en av motorerna på vår heltidsutbildning i foto.

Du undervisar på en lång rad olika kurser av kortare karaktär men också på vår heltidsutbildning i fotografi. Vad tycker du är den största skillnaden i mötena med dessa olika elevgrupper?

Ingen, kort och gott!

Förutom att arbeta som kursledare på Art College är du frilansande konstnär med fotografi som konstnärligt uttrycksmedel. Hur går det i den verksamheten?

Det går bra, sedan får man ju alltid definiera vad bra är. Det är lite svårt. För mig går det ju bra, det är ju alltid en fråga om… Vilka kriterier ställer man upp? Så länge jag håller på så är det bra. Och ju fler som håller på med konst desto bättre värld blir det. Så skulle jag vilja säga.

Patrik Elgström arbetar på Art College sedan 1995.

Patrik Elgström

Patrik Elgström