Maja Nylander

Fotografi

Maja Kristin Nylander är Göteborgsbaserad fotograf och bildkonstnär med flera stora utställningar och böcker bakom sig. Arbetar med större konstprojekt parallellt med porträtt och redaktionella uppdrag. 

Maja Nylander

Maja Nylander