Helena Andersson

Keramik

Helena Andersson (f.1969) i Linköping. Hon utbildade sig på bildlinjen vid Lunnevads folkhögskola och fortsatte därefter sina keramikstudier på HDK vid Göteborgs Universitet där hon tog sin Master i keramikkonst 1998.

Hennes arbeten i keramik är dels de rent skulpturala verken och dels de konstnärliga bruksföremålen. Vid sidan om flertalet separatutställningar i Sverige har hon också deltagit i grupputställningar runt om i världen. Hon är representerad på Sveriges Riksdag, Statens Konstråd, Röhsska museet,  Västra Götalandsregionen, samt inom flera landsting och kommuner i Sverige. Hon har bl a erhållit Bildkonstnärsfondens ett- och tvååriga arbetsstipendium för konstnärer, Göteborgs stads arbetsstipendium för konsthantverkare samt Västra Götalandsregionens arbetsstipendium för konstnärer. I Sockerbruket, vid Klippan i Göteborg har hon sin ateljé. Sedan våren 2017 undervisar Helena i keramik på Folkuniversitetet i Göteborg.

Helena Andersson

Helena Andersson