Christin Wahlström

Konst

Jag jobbar med kopplingar mellan material, upplevelser och historia.

Följer mina idéer och det kan bli måleri, objekt/ skulptur/ installation, foto/video och till och med performance ibland.

Utbildad på Konsthögskolan Valand 2003-08. Concordia University, Montréal
2005-06. Nordiska Konstskolan,i Kokkola 2000-02. KV Konstskola 1999-2000.

Christin Wahlström

Christin Wahlström