Balett

I balett arbetar du med teknisk färdighet, att hitta ett konstnärligt uttryck och dansanthet. Kurser för ungdomar från 16 år och vuxna.