Information med anledning av covid-19

Balettakademien följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer som myndigheterna under rådande omständigheter ger för att minska smittspridningen i samhället.

coronavirus - covid-19

Våra råd för att minska smittspridning kvarstår: Om du uppvisar symptom på covid-19 (feber, hosta – se Vårdguiden för mer information), även milda symptom, samt tillhör en riskgrupp skall du avstå från att komma till din kurs. Detta gäller även dig som medföljande till våra kursdeltagare.  

Anpassningar med anledning av Covid-19

Verksamheten i våra lokaler har riskbedömts enligt en mall från Folkhälsomyndigheten.

  • Vuxna som väntar på mindre barn ska hålla avstånd till varandra och vi ber er att hålla nere antalet vuxna per barn.
  • Vi uppmanar vuxna till äldre barn att vänta utomhus.
  • Vi har intensifierat och ökat på städrutinerna i våra lokaler. 
  • Vi anvisar till fler in/utgångar till våra lokaler för att undvika trängsel.
  • När ni väntar på att er klass ska börja, sprid ut er i våra allmänna utrymmen och tänk på att hålla avstånd. 
  • Vi har gjort golvmarkeringar inne i danssalarna som påminner om avstånd.

Detta gäller för träningsaktiviteter här:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningsaktivitet ska man gå hem direkt.

  • Tvätta händerna noggrant och ofta.

  • Dela inte vattenflaskor.

  • Kom till Balettakademien ombytt och ha överdragskläder du kan ta av här.

Då våra danslärare också följer riktlinjerna och stannar hemma vid minsta symtom kan det innebära att dansklasser ställs in med kort varsel. Vi informerar via mail och/eller sms om dansklassen behöver ställas in. 


För mer information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.