Gudrun Lindén

Undervisar i sångteknik

Sångpedagog Gudrun Lindén, är specialist på musikalsång. Gudrun kommer senast från IMTE International Musical Theatre Education under ledning av regissören och professorn, George Malvius.

Gudrun är en mycket uppskattad och omtyckt pedagog och många av hennes elever har gjort stora framsteg inom sång och scenisk gestaltning. Gudrun undervisar både amatörer och flera av Sveriges framstående musikalartister och har även elever som fått ledande roller på West End i London.

Gudrun Lindén

Gudrun Lindén


Ring Gudrun Lindén på 08-789 41 20

Mejla Gudrun Lindén balettakademien@folkuniversitetet.se