Lärare

Balettakademien lägger lika stor vikt vid lärarnas pedagogiska kompetens och entusiasm som vid deras egna konstnärliga erfarenheter. Samtliga lärare har varit eller är verksamma artister inom sitt område.