Riktlinjer med anledning av coronavirusets spridning

Senast ändrad

Vi planerar inga större inskränkningar av vår ordinarie verksamhet just nu förutom kurserna i Dans 60+, Dans för Parkinson och Neurodans som tar en paus till och med vecka 16. Utöver dessa kurser pågår vår verksamhet som vanligt.

glödlampor

Våra råd för att minska smittspridning kvarstår: Om du uppvisar symptom på Corona (feber, hosta – se Vårdguiden för mer information), även milda symptom, skall du avstå från att komma till din utbildning eller kurs. Detta gäller även dig som medföljande till våra kursdeltagare.

Detta gäller även om du inte varit i de smittdrabbade regionerna eller varit i kontakt med personer som varit där. Som alltid gäller att aldrig träna med sjukdom i kroppen. Då ska du inte komma till Balettakademien. Våra lärare är observanta på och omarbetar två och två övningar, kontaktimprovisation och partnering.

All personal tvättar händer regelbundet och ofta. Det är viktigt att du även gör detta. Vi har intensifierat och ökat på städrutinerna i våra lokaler.

Vi följer noga händelseutvecklingen och lyssnar till Folkhälsomyndigheten, (fd Smittskyddsinstitutet) samt Regeringen. Vi är beredda att agera snabbt om det krävs.