Riktlinjer med anledning av coronavirusets spridning

Senast ändrad

Balettakademien och Folkuniversitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och instruktioner som myndigheterna under rådande omständigheter ger för att minska smittspridningen i samhället.

Bilder tagna av fotograf Håkan Larsson för Balettakademien Stockholms 60-årsjubileum 2017. Får endast användas av Balettakademien i Stockholm och deras verksamhet.

In English

Våra råd för att minska smittspridning kvarstår: Om du uppvisar symptom på covid-19 (feber, hosta – se Vårdguiden för mer information), även milda symptom, samt tillhör en riskgrupp skall du avstå från att komma till din kurs. Detta gäller även dig som medföljande till våra kursdeltagare.

Verksamheten i våra lokaler har riskbedömts enligt en mall från Folkhälsomyndigheten, och bedömningen visar att kurserna kan fortsätta som vanligt med korrigeringar;

 • Ny rutin för avprickning. Närvaro tas av läraren i studion, för att minimera risken för köbildning.
 • Lägre maxantal i varje studio utifrån riktlinjerna om 10 kvm per person.
 • Omarbetat schema där vi infört 5 minuters paus mellan klasserna.
 • Vuxna som väntar på mindre barn ska hålla avstånd till varandra och vi ber er att hålla nere antalet vuxna per barn, max en vuxen per barn, samåk om möjligt.
 • Vi uppmanar vuxna till äldre barn att vänta utomhus.
 • Inga åskådare i studion på barnklasser, detta för att minimera trängsel.
 • Vi har intensifierat och ökat på städrutinerna i våra lokaler. Balettstänger spritas av dagligen.

Detta gäller för träningsaktiviteter här:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Tvätta händerna noggrant och ofta.
 • På Balettakademien görs inga moment med närkontakt, ingen partnering och ingen kontaktimprovisation.
 • Respektera och använd anvisade in- och utgångar till salarna.
 • Dela inte vattenflaskor.
 • Kom till Balettakademien ombytt och ha överdragskläder du kan ta av här.

All personal tvättar händer regelbundet och ofta. Det är viktigt att du även gör detta. 

Vi följer löpande utvecklingen och kan snabbt ta nya beslut utifrån myndighetens och regeringens rekommendationer.

För mer information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.