Riktlinjer med anledning av coronavirusets spridning

Senast ändrad

Balettakademin och Folkuniversitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och instruktioner som myndigheterna under rådande omständigheter ger för att minska smittspridningen i samhället.

Bilder tagna av fotograf Håkan Larsson för Balettakademien Stockholms 60-årsjubileum 2017. Får endast användas av Balettakademien i Stockholm och deras verksamhet.

Dans för Parkinson och Neurodans sker under sommaren på distans.

Verksamheten i våra lokaler har riskbedömts enligt en mall från Folkhälsomyndigheten, och bedömningen visar att kurserna kan fortsätta som vanligt med mindre korrigeringar; maxantal i varje studio för att säkerställa avstånd mellan deltagarna, maxantal per våningsplan för att säkerställa att inte för många vistas på samma yta, uppmana vårdnadshavare att vänta utomhus samt en generell uppmaning att stanna hemma om du tillhör riskgrupp eller uppvisar förkylningssymptom.

Våra råd för att minska smittspridning kvarstår: Om du uppvisar symptom på covid-19 (feber, hosta – se Vårdguiden för mer information), även milda symptom, skall du avstå från att komma till din kurs. Detta gäller även dig som medföljande till våra kursdeltagare.

Detta gäller för träningsaktiviteter här:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
  • På Balettakademien görs inga moment med närkontakt, ingen partnering och ingen kontaktimprovisation.
  • Omklädningsrum ska inte användas.
  • Kom till träningen ombytt och ha överdragskläder du kan ta av här.
  • Föräldrar som väntar på sina mindre barn utanför studios ska inte sitta för nära varandra och endast en förälder per barn om möjligt.
  • Föräldrar ska inte vänta på äldre barn utanför studios.
  • Dela inte vattenflaskor.
  • Tvätta händer noggrant och ofta.

All personal tvättar händer regelbundet och ofta. Det är viktigt att du även gör detta. Vi har intensifierat och ökat på städrutinerna i våra lokaler. Stänger och instrument spritas av dagligen.

Vi följer löpande utvecklingen och kan snabbt ta nya beslut utifrån myndighetens och regeringens rekommendationer.

För mer information hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.