Information om audition

OBS: På grund av den rådande situationen av Covid-19 har vi uppdaterat vår information om audition för alla våra utbildningar med start läsår 20/21. Se varje utbildnings sida för mer information om vad som gäller.

NOTE: Due to the situation of Covid-19, we have updated our information on auditions for all our programs starting academic year 20/21. Go to each programs website for more information on what applies.

Läs mer om Balettakademiens utbildningar här