Helena Karlsson

Undervisar i teater

Helena Karlsson är skådespelare, teater- och filmlärare och föreläsare.

Helena har ägnat hela sitt yrkesliv åt teaterundervisning till barn och ungdomar på ett eller annat sätt. Hon arbetar med teater som ett kommunikationsverktyg i syfte att stärka barns kropps- och röstmedvetenhet och självkänsla.

Helena har bland annat arbetat på Calle Flygare teaterskola, Kulturama, Cinemantrix och driver sitt eget företag Teaterpalatset där hon arbetar med renodlade teaterkurser men håller även kurser i retorik och framförandeteknik.

För Helena är det viktigt att du som deltagare känner lust och nyfikenhet inför teaterkonsten. Lektionerna bygger på lusten att utforska teaterns magi och Helena utgår alltid från kroppen som instrument.

Helena Karlsson, gästlärare Balettakademien Stockholm

Helena Karlsson


Ring Helena Karlsson på 08-789 41 20

Mejla Helena Karlsson balettakademien@folkuniversitetet.se