Anna Olsson

Undervisar i Contemporary

Anna läser sista året på gymnasielärarprogrammet vid Stockholms konstnärliga högskola (tidigare Dans- och Cirkushögskolan) där hon studerar modern och nutida dans.

Förutom ett intresse för att möta och utveckla gymnasieelever genom och inom dans känner hon ett stort engagemang för den rörelseglädje, självkännedom och skaparlust som dans kan frambringa hos alla, oavsett ålder. Tidigare har hon utbildat sig vid Danscenters tvååriga dansutbildning och undervisat kvällskurser för barn och ungdomar.  

”Att dansa är för mig att både känna och lära känna mig själv och omvärlden. Dans är också lusten till rörelse och utforskande, ett sätt att se nya möjligheter.
På mina dansklasser arbetar vi med satt material blandat med improvisatoriska inslag. Vi söker efter flöden i materialet och efter sätt att skapa kraft. I de improvisatoriska delarna arbetar vi ibland undersökande och ibland med mer fokus på gemensamt skapande. För mig är lusten till rörelse, nyfikenhet, viljan att utvecklas och vårt behov av att lyckas viktiga drivkrafter som jag hoppas kunna ge mina elever möjlighet att uppleva och utveckla.”

Bild saknas

Anna Olsson


Ring Anna Olsson på 08-789 41 20

Mejla Anna Olsson balettakademien@folkuniversitetet.se