Audition till BA Prepare

BA Prepare växer! I höst kommer linjen att bestå av fem grupper i olika ålders- och nivåindelningar. Extra-audition till samtliga grupper hålls v.33, Torsdag 17 aug. Välkommen med din anmälan!