[mono]Flock

Dansutbildningens avgångsklass sätter upp [mono]flock. Föreställningen spelas 2–4 december.

Koreograf: Julia Ehrstrand och D3
Ljusdesign: Niklas Elfvengren
Producent: Balettakademien - Göteborg

(mono)Flock utforskar det mänskliga flockbeteendet som ett möte av olika individer och hur det skapar ett kollektivt samband.

Kan flockens identitet vara dynamisk eller är den oföränderlig i sin natur? Kan en individ förändra gruppens beteende? Vad händer när någon bryter flockens mönster? Existerar individen utanför flocken?

Medverkande ur Balettakademiens avgångsklass på Dansutbildningen:
Elliot Allain
Hanna Bartholdsson
Tobias Asbjørn Weye Hansen
Elin Hestner Olsson
Anna-Greta Himmer
Astrid Lyby
Frida Olofsson
Moa Rönnbäck
Hanna Simonsson
Naima Stenberg
Alexandra Strandberg

Hjärtligt välkommen!

Köp biljett

Film: Harald Nilsson