After work med forskare online

Hur påverkar coronakrisen samhället? Folkuniversitetet och Göteborgs universitet sänder live från Pustervik i Göteborg. Här kan du se samtalen i efterhand!

After work med forskare

Varför skämtar vi om corona?

Människor blir sjuka och dör, samhällen stänger ner och börser brakar samman. Samtidigt sprids memes, skämt och sketcher om coronakrisen snabbare än viruset självt.

Varför ser vi en explosion av humor och andra kulturyttringar just nu? Finns det historiska paralleller? Kan vi se andra tydliga exempel på copingstrategier för att hantera ångest, stress och känslomässigt krävande situationer? Vad är mest effektivt?

MEDVERKANDE
Elisabeth Punzi, leg. psykolog och universitetslektor, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Expert på hur kreativa uttryck kan integreras i klinisk verksamhet.

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Expert på relationen mellan humor, hälsa och teologi.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

 

Coronakrisen, ekonomin och jobben

Coronakrisen skapar dramatiska ekonomiska effekter. En historisk varselvåg har drabbat Sverige och hela sektorer är i gungning. Vilka effekter får coronakrisen på arbetsmarknaden och svenska företag på lång sikt?

MEDVERKANDE
Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Expert på ekonomiska strukturförändringar och arbetskraftens rörlighet.

Staffan Granér, doktor i ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Expert på ekonomisk historia.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

 

Corona, kommunikation och politik

Hur har myndigheter och beslutsfattare lyckats med sin kommunikation? Vilket ansvar har medierna när falska nyheter och myter sprider sig? Hur har krisen påverkat människors uppfattningar om politik? Vad kan vi se för långtgående konsekvenser av det historiska skede vi är inne i just nu?

MEDVERKANDE
Bengt Johansson, professor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Expert på kriskommunikation och medier.

Jacob Sohlberg, forskare på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Expert på politisk psykologi.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

Mot en ny konsumtion?

Konsumtionen anses vara motorn i en tillväxtbaserad ekonomi och grundläggande för att samhället ska fungera – oavsett om det handlar om toalettpapper eller resor till Åre.

Vilka effekter har den pågående coronakrisen på våra konsumtionsmönster? Kommer de att påverkas på längre sikt och i så fall hur? Kan vi föreställa oss en annan, mer hållbar och lokal konsumtion på andra sidan krisen, eller kommer allt att bli som förut?

MEDVERKANDE
Magdalena Petersson Mc Intyre, docent i etnologi och föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. Expert på konsumtion ur sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv.

David Andersson, doktor i energi och miljö, Chalmers, och postdoktor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Expert på hållbar konsumtion.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

 

After work med forskare är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Samtalen arrangeras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.