Studiecirklar

Senioruniversitetet i Göteborg erbjuder studiecirklar inom ämnen som språk, historia, konst och musik. Medlemskap är en förutsättning för att delta i studiecirklarna.

Close up of a mature couple having a walk in the city

På grund av pandemin var vi tvungna att tillfälligt begränsa vårt utbud även under våren 2021. Nu är vi glada över att kunna tro på en återgång till ett normalt tillstånd och därför erbjuder vi ett mer fullödigt utbud av mer normal omfattning än under det senaste året.

Vi vill här passa på att puffa för andra delar av vårt utbud. Som till exempel Måndagsföredragen och de två föreläsningsserier som genomförs under hösten, den tidigare genomförda och populära serien om Svenska Arkitekter under 1900-talet samt en ny serie om Idéhistoria, presenterad av nio olika idéhistoriker från både Göteborgs och Stockholms universitet.

Anmälan till våra studiecirklar tas emot från den 13 september och registreras efter ankomsttid.

När vi tagit emot din anmälan får du en bekräftelse. Om du har fått en plats på önskad cirkel får du en kallelse innan start. Meddelande om reservplats skickas också ut. Faktura kommer i samband med kallelsen.