Studiecirklar

Senioruniversitetet i Göteborg erbjuder studiecirklar inom ämnen som språk, historia och estetiska ämnen. Medlemskap är en förutsättning för att delta i studiecirklarna.

Close up of a mature couple having a walk in the city

När vi tagit emot din anmälan får du en bekräftelse. Om du har fått en plats på önskad studiecirkel får du en kallelse innan kursstart. Meddelande om reservplats skickas också ut. Faktura kommer i samband med kallelsen.