Studiecirklar

Senioruniversitetet i Göteborg erbjuder studiecirklar inom ämnen som språk, historia och estetiska ämnen. Medlemskap är en förutsättning för att delta i studiecirklarna.

Close up of a mature couple having a walk in the city

På grund av pandemin har vi blivit tvungna att tillfälligt begränsa vårt utbud även under våren 2021. Men vi är glada över att ändå ha kunnat erbjuda ett urval av våra cirklar via Zoom. Dessa cirklar är nu i full gång.

Inför hösten räknar vi med att åter kunna erbjuda ett mer fullödigt utbud och planeringen för detta har inletts.

Vi vill här passa på att puffa för andra delar av vårt utbud. Som till exempel Måndagsföredragen och de två föreläsningar om tillståndet i världen som vi inom kort kommer att lägga upp länkar till. De senare har vi på prov köpt in av Uppsala Senioruniversitet och dessa bjuder vi våra medlemmar på.