Styrelse

Senioruniversitetet i Göteborgs styrelse 2019–2020.

Styrelse 2019–2020

 • Börje Rådesjö, ordförande
 • Roger Palmqvist, vice ordförande
 • Sten Janson, sekreterare
 • Gudrun Berg, kassaförvaltare
 • Ann Hesselbom, ledamot
 • Carolina Harvonen, ledamot utsedd av Folkuniversitetet
 • Hain Rebas, suppleant
 • Marie Rådbo, suppleant
 • Ingrid Sträng, volontärrepresentant

Programkommitté

 • Ulla Berglindh, sammankallande
 • Renée Danielsson
 • Marianne Molander-Beyer
 • Hain Rebas
 • Elsa Rosenblad

Valberedning

 • Wanda Klintberg, sammankallande
 • Else-Marie Fänge
 • Alvar Vidén

Revisorer

 • Bo Nordell
 • Fride Quist
 • Lena Ardbo, suppleant