Nya cirklar och föredrag

Oförtrutet arbetar vi vidare för att utöka vårens verksamhet, trots att omständigheterna fortfarande begränsar oss.

Vi hoppas att de 20-talet cirklar på distans som finns i vårprogrammet skall locka våra kunskapstörstande medlemmar, liksom att Måndagsföredragen fortsatt väcker ditt intresse. Längre fram hägrar studiebesök och den efterlängtade Gotlandsresan.

Dessutom planerar vi för att föreläsningsserien i idéhistoria skall kunna starta senare i vår. Detta återkommer vi till i något av våra kommande Medlemsbrev.

Det har varit glädjande att konstatera att medlemstappet blivit mindre än vad vi befarade. Varmt tack till dig som stannar kvar och stöttar vår förening. Det sporrar oss att anstränga oss det där extra

Fortfarande gäller att du tillsvidare endast kan kontakta oss via e-post: sig@folkuniversitetet.se

Med bästa hälsningar

Börje Rådesjö
Ordförande

Roger Palmqvist
Vice ordförande