SiGs ordinarie verksamhet är begränsad tills vidare

Folkhälsomyndighetens nu gällande direktiv och restriktioner begränsar vår möjlighet att bedriva ordinarie verksamhet.

Styrelsen för SiG har därför fattat beslut om att ordinarie verksamhet tills vidare, och i avvaktan på nya direktiv och lättade restriktioner från FHMs sida, ställs in.

Till dess är det styrelsens ambition att pröva alternativa lösningar för distribution av valda delar av SiGs samlade utbud. Så erbjuder vi till exempel ett urval av cirklar via Zoom, direktsända Måndagsföredrag och under senare delen av vårterminen 2021 ett antal studiebesök och stadsvandringar.

Vi kommer givetvis att hålla våra medlemmar fortlöpande informerade om de mått och steg som tas i syfte att skapa förutsättningar för en så snabb verksamhetsstart som möjligt för SiG när väl restriktionerna lättar.

Observera att du på grund av coronaviruset endast kan kontakta oss på e-post tills vidare: sig@folkuniversitetet.se

Börje Rådesjö
Ordförande

Roger Palmqvist
Vice ordförande