Nu är det dags att hålla Årsmöte för SiG, närmare bestämt den 30 september. På grund av coronapandemin blir det i år ett rent poströstningsmöte utan fysisk närvaro.

När du klickar på Delta i årsmöte nedan får du fram Kallelse, Information, Dagordning med bilagor samt ett automatiserat Frågeformulär där du avger din röst i de beslutsärenden som framgår av dagordningen.

Vi hoppas på ditt deltagande!

Delta i årsmötet