Årsmöte 2021 planeras att hållas den 19 maj. Detsamma kommer att genomföras som så kallad ren poströstningsstämma i enlighet med den lag som Riksdagens fattade beslut om den 18 maj 2020.

Ytterligare information kring årsmötet kommer att delges medlemmarna dels i medlemsbrev, dels på SiGs hemsida.