Måndagsföredrag

På Senioruniversitetets Måndagsföredrag möter du aktuella forskare och författare.

Föredragen hålls på måndagar kl. 13−14 i Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6, hållplats Järntorget.

Ingen föranmälan.

Fri entré för medlemmar i Senioruniversitetet. Medlemskort ska uppvisas. Icke-medlemmar är välkomna − pris: 100 kr/gång kontant eller Swish.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet om det skulle visa sig nödvändigt

På grund av Folkhälsomyndighetens utsträckta rekommendation om allmänna regler på grund av pandemin t.o.m. den 30 september måste vi dock spela in det första måndagsföredraget i september och sända det samma dag via hemsidan kl. 16.

Vi beklagar detta men vill inte ge avkall på Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Välkommen att titta på det inspelade måndagsföredraget den 27 september kl. 16 och till övriga i Göteborgs Adventkyrka.

Vi återkommer med besked om länken till det inspelade föredraget.


Måndag 27 september
Anna-Karin Wyndhamn, FD i pedagogik: Är forskningen fri? Svenska universitets trendkänslighet.

Wyndhamn har av Weekendavisen kallats "en feministisk Wallraff" för sitt arbete med att granska och avslöja hur jämställdhetsintegreringen vid svenska lärosäten blivit ett radikalt politiskt projekt. Utifrån sin tid vid Nationella Sekretariatet för genusforskning berättar hon hur jämställdhetsarbete kommit att förändras och, i sina extrema versioner, kommit att stå i vägen för både meritokrati och akademisk frihet. Boken Genusdoktrinen skapade stor debatt då den utkom 2020, men de ansvariga lyste med sin frånvaro i debatten. Varför duckar så många en kritisk diskussion om frågor som rör genus och makt?  Finns det en tystnadskultur inom akademin? Vad kostar det att gå mot strömmen?   

Värd: Ulla Berglindh


Måndag 11 oktober
Professor Inger Enkvist: Hur den svenska skolan har ändrats från 1962 till idag.

Sverige hade en utmärkt ekonomi och inga större sociala problem på 1960-talet, när förändringarna av den svenska skolan och läraryrket startades. 1962 infördes grundskolan och samtidigt avskaffades alla andra skolformer. Redan på 60-talet var det problem med högstadiet. Lärarnas uppmanades att ägna mer tid åt sociala uppgifter än undervisning. På 1990-talet såg alla att skolan borde reformeras, men stället blev det kommunalisering och friskolor. Reformerna för tio år sen blev inte så genomgripande som många hoppats. Och nu är det påtagliga problem med kvaliteten på elevernas kunskaper, med lärarbrist och för få tillräckligt bra sökande till lärarutbildningarna.

Värd: Ulla Berglindh


Måndag 25 oktober
Astronomen Marie Rådbo, Göteborgs universitet: Varför ska vi åka till Mars?

I februari 2021 anlände inte mindre än tre farkoster till mars för vidare utforskning av vår grannplanet. Men varför så mycket fokus på Mars – döpt efter krigets gud – varför inte lika gärna vår granne Venus – döpt efter kärleksgudinnan? Här tittar vi närmare på hur vår syn på såväl Mars som Venus har förändrats över tid, i takt med att våra kunskaper kontinuerligt ökat. Och vilka överraskningar väntar oss i framtiden?

Värd: Gunilla Mattsson

Måndag 15 november
Lisbeth Stenberg: 100 år av kvinnlig rösträtt

Kvinnor i Göteborg började 1902 organisera sig för att vinna sina fulla medborgerliga rättigheter. Vid valet till Riksdagen för exakt 100 år sedan, i september 1921, invaldes socialdemokraten Nelly Thüring och liberalen Kerstin Hesselgren från Göteborg som de första kvinnorna.  Lisbeth Stenberg är docent i litteraturvetenskap vid GU och samordnare av projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r och redaktör för den stora antologin ”Att ge upp har inte övervägts”, en bok om Göteborgs kvinnorörelsers historia, kampen om rösträtt och hur kvinnor gått samman för att förbättra staden.

Värd: Ulla Berglindh

Måndag 22 november kl. 13.00–14.00
Bengt Nordström, professor i Datalogi vid Chalmers: De fyras gäng – om Google och IT i samhället

De fyra stora IT-företagen Amazon, Apple, Google och Facebbok påverkar oss dagligen. Bengt Nordström kommer att ge en översikt av deras inflytande samt belysa de samhällsfarliga följderna av utvecklingen. Vi lever i ett övervakningssamhälle som ingen kunde föreställa sig.

Värd. Elsa Rosenblad

Måndag 29 november
Janne Josefsson: Den grävande journalistikens villkor och möjligheter.

Hisingspojken Janne Josefsson, journalist, författare och TV-programledare har vi i årtionden lärt känna bl.a. i Striptease, Debatt och från mer eller mindre uppseendeväckande Uppdrag granskningar: valstugereportaget, Stenbeck, göteborgskravellerna, ICA:s köttmärkning, Uzbekistanaffären m.fl. Hans arbete har belönats med de finaste mediepriser, men han har också kritiserats, fälls och fruktats. JJ är nyligen pensionerad, men alls icke arbetslös och han kommer att tala om sitt yrkes utmaningar, möjligheter, förpliktelser, faror och etiska och andra begränsningar.

Värd: Hain Rebas

Måndag 6 december
Kristian Wedel – göteborgianaförfattare och GP-krönikör om boken Göteborg 400

Arkivjakten pågick i fem år. Den involverade Göteborgs-Posten, bokförlag, Göteborgs stadsmuséum, Göteborg & Co, universitetsinstitutioner och stiftelser. Ett tiotal bildreseachers inventerade bortåt en miljon fotografier – det största bildinventeringsprojektet i stadens historia. Resultatet har blivit hundratals tidningsartiklar, musei-utställningar, föredrag och boken Göteborg 400.

Värd: Hain Rebas