Föreläsningsserier

Göteborgs Senioruniversitets föreläsningsserier är till för dig som vill fördjupa dig inom respektive ämnesområde. Föreläsningarna ges av universitetslärare och forskare. Medlemskap är en förutsättning för att delta i Senioruniversitetets föreläsningsserier.

Detalj av skulpturen Pallas-Athene i Wien, Österrike skapad 1902.

Föreläsningarna kommer att hållas i Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6. Men på grund av Folkhälsomyndighetens utsträckta rekommendation om allmänna regler på grund av pandemin t.o.m. den 30 september måste vi dock spela in introduktionsföreläsningen i idéhistoria måndagen den 27 september och sända den via hemsidan kl. 16 samma dag.

Vi beklagar detta men vill inte ge avkall på Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Välkommen att titta på den inspelade föreläsningen och därefter till Göteborgs Adventkyrka.

Vi återkommer med besked om länken till den inspelade introduktionsföreläsningen i idéhistoria till dem som anmält sig att delta.

Anmälan till våra aktiviteter tas emot från den 13 september och registreras efter ankomsttid.

När vi tagit emot din anmälan får du en bekräftelse. Om du har fått en plats på önskad aktivitet får du en kallelse innan start. Meddelande om reservplats skickas också ut. Faktura kommer i samband med kallelsen.

Idéhistoriska teman

Idéhistoria (eller idé- och lärdomshistoria som det fortfarande ibland heter) är ett universitetsämne som handlar om filosofiska, vetenskapliga, politiska och moraliska idéer, företrädesvis i den västerländska traditionen. Ämnet är oändligt stort och de metodiska angreppssätten många. De aviserade föreläsningarna utgör inte någon översiktskurs i ämnet, även om en introduktion till disciplinen skall ges. Föreläsarna behandlar teman som de sysslat med i sin forskning, teman med stor historisk betydelse och i flera fall också omedelbar relevans för vår egen tid. De är professorer och docenter verksamma vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion här i Göteborg; två av dem har tjänstgjort i Stockholm.

Avgift: 910 kr
Maxantal: 80 personer
Tid: Måndagar kl. 09.30−11.30
Lokal: Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6

Måndag 27 september
Om idéernas historia
Föreläsare: Bo Lindberg

Måndag 4 oktober
Grekisk filosofi (Platon, Aristoteles)
Föreläsare: Erland Sellberg

Måndag 11 oktober
Kvinnors bidrag till idéernas och vetenskapens historia
Föreläsare: Cecilia Rosengren

Måndag 18 oktober
Om begreppet Europa
Föreläsare: Mats Andén

Måndag 25 oktober
Vad är klockan? Om järnvägar, astronomi och tidhållning
Föreläsare: Johan Kärnfelt 

Måndag 1 november
Humanism och humaniora
Föreläsare: Bo Lindberg

Måndag 8 november
Den nya människan – om synen på barn
Föreläsare: Christine Quarfood

Måndag 15 november
Föreställningar om folkhemmet och drömmar om ett rent folk
Föreläsare: Henrik Björck

Svenska 1900-tals arkitekter (repris från 2019)

Arkitekturen förändras med de byggnadsuppgifter som samhället ställer. Arkitekters sätt att möta dessa uppgifter sker med en kunskap och i en yrkeskultur, också den i förändring. Arkitektur­historien kan skrivas lika väl utifrån uppgifterna som utifrån yrkeskulturen. Efter två terminer med byggnadskategoriernas historia ger vi oss i kast med att återigen under två terminer följa ett antal svenska arkitekter genom 1900-talet.

Föreläsare är Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia på Chalmers, och Anders Dahlgren, arkitekt och filosofie doktor i konstvetenskap.

Avgift: 985 kr inklusive kaffe/te och fralla
Maxantal: 100 personer
Tid: Torsdagar kl. 10.00−12.30
Lokal: Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6

Torsdag 4 november
Den frihetliga traditionen (Gezelius, Hidemark, Mattsson)
Föreläsare: Claes Caldenby

Torsdag 11 november
Wallberg, Hammarskjöld-Reiz, Geisendorf m.fl.
Föreläsare: Anders Dahlgren

Torsdag 18 november
Ralph Erskine och Erik Asmussen.
Föreläsare: Claes Caldenby

Torsdag 25 november
White arkitekter, A4, ELLT och Coordinator
Föreläsare:Claes Caldenby

Torsdag 2 december
W Peter Celsing och Johan Celsing
Föreläsare: Claes Caldenby

Torsdag 9 december
Wingårdh och Tham & Videgård
Föreläsare: Anders Dahlgren