För dig som medlem

Välkommen till Senioruniversitetets vårprogram!

För dig som medlem i Lunds Senioruniversitetet

Vår allmänna föreläsningsserie ges på sedvanlig tid – en tisdag klockan 14.00 -15.00. Föreläsningsseriens idé är att vara bred, omväxlande och spännande. Programmet inleds och avslutas med föreläsningar om synnerligen aktuella frågor kring utvecklingen i Hongkong respektive USA. Ni kan räkna med en vid föreläsningstillfället nästan dagsaktuell uppdatering! I övrigt spänner vi över historiska, biografiska och naturvetenskapliga frågor.

I den särskilda föreläsningsserien återknyter vi till Fredrik Zimmerdahl, som i tre föreläsningar inspirerar till kunskap om Wien – kejsardömets pärla.

Vi erbjuder tre studiebesök av olika karaktär – i mars ett besök vid P7, ett stort regemente i Lunds kommun – i april en visning av byggnaderna som utgör Skissernas museum – och i maj ett besök på Ven.

Senioruniversitetet arrangerar inte längre studiecirklar i språk. I stället hänvisar vi till vår samarbetspartner Folkuniversitetet, som kan erbjuda ett betydligt bredare utbud av språkcirklar som Senioruniversitetets medlemmar kan ta del av till rabatterad avgift.

Vi får i styrelsen kontinuerligt in förslag till föreläsningar, besök och utflykter. Vi är fortsatt tacksamma för alla kloka idéer från våra medlemmar – skriv eller mejla till Senioruniversitetet. Adressuppgifter finns här

Vi är också intresserade av att få era e-postadresser – allt för att underlätta kommunikationen.

Välkomna till vårens aktiviteter!

Lars Haikola, ordförande