För dig som medlem

Ni har alla fått vår katalog med information om de aktiviteter vi anordnar under våren 2021. I allt väsentligt fullföljer vi detta program. Det försämrade smittläget medför emellertid att vi måste vidta följande begränsningar.

För dig som medlem i Lunds Senioruniversitetet

Det blir överhuvud inte möjligt att följa våra föreläsningar fysiskt i Pingstkyrkans lokaler. Enbart föreläsare, två ledamöter ur senioruniversitetets styrelse och personal från Pingstkyrkan kommer att finnas på plats.

Istället kan alla medlemmar följa föreläsningen digitalt via YouTube. Det behövs ingen anmälan till digital föreläsning. En länk kommer att skickas ut till alla medlemmar strax före föreläsningen. Vi vet just nu inte hur långt före, men det kan bli så sent som 15 min före föreläsningen start. Avsändaren av det email som innehåller länken kommer sannolikt att vara en privat emailadress (en styrelseledamots privata adress) – så kasta inte mejlet enbart för att ni inte känner igen avsändaren! Vi undersöker om föreläsningen kan ligga kvar och ses ytterligare en tid efter sändning.

Den särskilda föreläsningsserien om USA fullföljes under samma förutsättningar. Eftersom den sker enbart digitalt så öppnas denna föreläsningsserie för alla medlemmar. Det behövs således ingen anmälan till den särskilda föreläsningsserien och ingen avgift utgår. En länk kommer att skickas ut i förväg på samma sätt som gällande den allmänna föreläsningsserien.

Studiebesöket på AFs arkiv ställs in. Det är inte möjligt att samlas i de lokaler som skulle vara föremål för besöket.

Studiebesöket på P7 ställs in – igen. P7 tar inte emot besök i vår.

Beträffande båda dessa besök avser vi att återkomma när smittläget medger detta.

Senioruniversitetet ordnar en ny aktivitet. Vi inbjuder till studiebesök i Alnarpsparken i slutet av april. Vi återkommer till exakt tid. Förutom guidad tur i parken kan magnoliaskogen vid denna tid vara särskilt sevärd. Om smittläget förbättrats kan ett besök på lantbruksmuseet bli aktuellt. Fika i parken ordnas. Vi förutsätter att medlemmar vill ordna egen transport till Alnarp. Det finns också bussförbindelse med regiontrafiken. Kostnad: anges senare.

Studiebesöket runt Skissernas museum ligger fast.

Resan till Skottland i september ligger också tills vidare fast.

Några av er har betalt för inställt arrangemang eller arrangemang som nu genomförs utan kostnad vilket nödvändiggör återbetalningar. Vi återkommer till hur detta praktiskt ska genomföras.

En Coronaeffekt är att hela vår tillvaro och vårt umgänge har blivit mer digitaliserat – på gott och på ont. De nya arbetsformer vi tvingas in i förutsätter att vi kan kommunicera digitalt. Detta krävs för att vi snabbt ska kunna nå er med ny information, för ett fungerande anmälningssystem och för streaming.

Vi ber därför enträget om att du som medlem anmäler e-postadress till Senioruniversitetet – om du inte redan gjort detta. Anmälan skicka till regionsyd@folkuniversitetet.se.

Om du saknar e-postadress kontakta Eva Ljunggren 070 - 646 74 97.

Med bästa hälsningar,

Lars Haikola
Ordförande Lunds senioruniversitet