All verksamhet vid Lunds senioruniversitetet ställs in under våren 2020

Styrelsen för Lunds senioruniversitet har beslutat att ställa in all verksamhet under våren 2020. Detta innebär att de tre återstående föreläsningarna, studiebesöken och utflykterna inte kommer att genomföras.

Även årsmötet planerat till den 24 mars ställs in. Styrelsen bedömer att årsmötet kan genomföras tidigast i september 2020. Ny kallelse till årsmöte kommer att anslås i föreläsningskatalogen för hösten 2020.

Vi beklagar att vi ej kan fullfölja programmet men räknar med förståelse för detta. Vi strävar efter att så långt som möjligt fullfölja vårens program vid senare tillfälle.

Styrelsen