All verksamhet vid Lunds senioruniversitetet ställs in under hösten 2020

Styrelsen för Lunds senioruniversitet har beslutat att ställa in all verksamhet under höstterminen 2020 och att förlänga medlemskapet för varje medlem med ett år utan ny avgift.

När styrelsen tog detta beslut (17 juni) så var det ännu ej möjligt att samla mer än femtio personer och nästan alla medlemmar ingår i riskgruppen. Det var därför ett enigt beslut – om än tungt. Höstens föreläsningsserie, seminarieserie och utflykter var färdigt planerade, och vi avser nu att så långt möjligt genomföra dessa aktiviteter till våren 2021 istället.

Årsmötet genomfördes genom poströstning och vi tackar för det stora engagemanget i form av en oväntat hög svarsfrekvens. Förslagen angående styrelse, årsberättelse, revision och ansvarsfrihet accepterades av medlemmarna. Även medlemsavgift avseende 2021 accepterades, men denna kommer alltså ej att debiteras medlemmarna.

Vänligen håll uppsikt mot vår hemsida - för det fall det ges nya villkor för senioruniversitetets verksamhet.

Vi ser alla fram emot en ny vår!

Väl mött 2021!

Lars Haikola
Ordförande LSU