Styrelsen

Falu Senioruniversitets styrelsemedlemmar:

Ordförande
Agneta Hallberg, 070-240 41 14

Vice ordförande
Gunnar Ternhag, 070-594 47 37

Sekreterare
Håkan Arvidson, 023-261 78

Kassör
Kent Karlsson, 023-79 31 80, 070-779 57 79

Ledamot
Inger Strandmark, 070-232 43 99
Hans Hallberg, 10710-231 89 44

Lokalansvarig
Elsie Karlsson, 076-803 84 15

Suppleant
Åsa Thyrestam-Montelius, 073-987 57 93

Senaste årsmötesprotokollet finns här
Styrelsens stadgar finns här

SU Dalarna