Föreläsningar, aktiviteter

Alla våra föreläsningar är öppna för alla och sker i samarbete med Dalarnas museum.

Samling för föreläsning

För utskrift av våra föreläsningar och andra aktiviteter, klicka här.