Kommentar med anledning av Folkbildningsrådets fördjupade granskning

Folkuniversitetet har liksom övriga studieförbund genomfört en utökad särskild kontroll av folkbildningsverksamheten 2017, 2018 och 2019. Vår rapport lämnades till Folkbildningsrådet den 15 januari 2021.

Kommentar med anledning av Folkbildningsrådets fördjupade granskning

Nya IT-verktyg och samkörning av register med övriga studieförbund har lett till att vi återkallar 1,3 % av det som vi har rapporterat under perioden, eller 32 010 studietimmar av drygt 2 471 000. Dubbelrapportering, dvs. att deltagare eller grupper deltar i samtidiga sammankomster i olika studiecirklar hos oss eller hos de andra studieförbunden, står för 80 % av de återkallade timmarna. Mer än hälften av timmarna rör band/grupper inom musikverksamheten.

Folkbildningsrådet har skärpt bidragsvillkoren från den 1 januari 2021, något vi välkomnar.  

Mer samarbete studieförbunden emellan, ökad användning av IT i granskning av folkbildningsverksamheten och förtydliganden av bidragsvillkoren kommer att innebära att en redan låg felprocent blir ännu lägre. 

Folkuniversitetet har i flera år arbetat för att öka användningen av digital närvarorapportering i folkbildningsverksamheten, eftersom det underlättar användningen av IT-verktyg i vårt uppföljningsarbete. Under 2020 rapporterade vi drygt två tredjedelar av studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet via digital närvarolista och vårt mål är att all närvarorapportering sker digitalt senast 2022.

Kontaktperson:
Cecilia Palm, generalsekreterare
cecilia.palm@folkuniversitetet.se