Rusta och matcha, KROM

Kundval Rusta och matcha – ditt personliga stöd till jobb eller utbildning!

Behöver du hjälp att skaffa jobb eller hitta rätt i utbudet av studier? I KROM anpassar vi tjänsten till dina behov.

Rusta innebär att vi förbereder vid dig som behöver extra stöd för att få arbete. Matcha innebär att vår erfarna personal kopplar ihop dig med ditt nya jobb eller rätt studier. Genom ett personligt och individanpassat stöd når du dina mål på kortast möjliga tid.

Tjänsten är till för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Kontakta dem för att se om du har rätt till Rusta och matcha. Via Arbetsförmedlingen kan du sedan själv välja Folkuniversitetet Uppdrag Väst som leverantör av Rusta och matcha.

Blandad grupp deltager på Rusta och matcha, Folkuniversitetet Uppdrag Väst.