Bengt Söderström

Professor emeritus i mikrobiologisk ekologi vid Lunds universitet

”Jag har forskat om hur symbiosen mellan svampar och växter, mykorrhiza, fungerar. Speciellt har jag studerat svamparna – hur de växer i marken, och hur näringsöverföringen mellan symbiosparterna går till. Detta är av intresse i en tid när bioproduktionen riskerar hämmas av global näringsbrist och en drastiskt förändrad klimatsituation utvecklas.”

Bengt Söderström


Mejla Bengt Söderström info@folkuniversitetet.se