Sök Meny
Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning som vi använder som underlag till att förbättra vår verksamhet i dialog med våra anställda. Vi genomförde den för första gången 2016 och har nu gjort en ny undersökning i början på 2018, med samma frågor som 2016 och gemensamt för hela Folkuniversitetet i Sverige. Siffror inom parantes är från 2016.

Medarbetarindex, MI
68 % (66 %)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor och speglar den totala arbetstillfredsställelsen. Vi ligger över snittet på 64 % jämfört med andra organisationer och värdet har höjts jämfört med 2016.

Medarbetare på Folkuniversitetet har ett stort engagemang och upplever i hög utsträckning Folkuniversitetet som en attraktiv arbetsgivare.

Vi är stolta över vår verksamhet och våra tjänster. 81 % (82 %) svarar att de kan rekommendera Folkuniversitetet som studieförbund eller leverantör av andra tjänster.

Att vi är fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen som sammanfattas i vårt kärnvärde ”oberoende”, lever vi upp till i mycket hög utsträckning, 87 % (86%), och det upplevs av våra medarbetare som viktigt.

Ledarskapsindex, LI
74 % (71 %)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor om närmaste chef.

Våra ledare får gott betyg jämfört snittet på 67% för andra organisationer. Medarbetarna ger våra ledare högt betyg när det gäller t ex att skapa delaktighet och positiv laganda, visa uppskattning och ge konstruktiv återkoppling.


Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Vår personal berättar

Ivona, cirkelledare:

Enisa, pedagogisk utvecklare, lärare:

Gustav, gymnasielärare:

Vad är Folkuniversitetet?

Vi är ett studieförbund som är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi arbetar med folkbildning, vuxenutbildning, skolor och utbildning för organisationer och företag i hela landet.

Vi består av fem stiftelser knutna till universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå.