Sök Meny

Så kan din nattsömn påverkas av skärmen

Studier har visat att sen teknikanvändning påverkar sömnen. En hypotes är att skärmljus på kvällen stör dygnsrytmen – men min forskning har inte visat att så skulle vara fallet.

Människan har en inre klocka som, likt Skalmans mat-och-sovklocka, hjälper oss att styra vårt beteende: att vara aktiv under dagen och att sova under natten. Vår inre klocka ställs in av bland annat ljusnivåer. När mörkret lägger sig signalerar det till hjärnan att det är dags att göra sig redo att sova. Då frisätts melatonin, ett hormon som gör att vi känner oss trötta och somnar lättare. Ljus å andra sidan – och framför allt ljus inom det blå ljusspektrat – hämmar melatoninet. Istället för att göra oss redo för sängen, tänder vi ofta våra lampor för att kunna vara aktiva till senare på kvällen. Dessutom är det väldigt vanligt att spendera tid framför skärmar på kvällen, ofta precis innan eller till och med efter läggdags.

Smartphones, surfplattor, datorer: många av dessa har skärmar som avger en stor andel blått ljus. En hypotes som har fått stort genomslag är att skärmljuset stör sömnen genom att hämma melatonin och därmed får oss att känna oss piggare. Studier har visat att teknikanvändning på kvällen stör sömnen. Men vad i teknikanvändningen stör sömnen? Och hur kan vi motverka det?

I min forskning har vi studerat hur två timmars exponering för skärmljus precis innan sänggående påverkar kvällsnivåerna av melatonin och den efterföljande sömnen. Under de två timmarna med skärmljus så fick deltagarna läsa en bok på en surfplatta. Detta jämfördes med ett ytterligare tillfälle – med samma deltagare – då surfplattan byttes ut mot samma bok i pappersformat. Det som skiljde de två tillfällena åt var ljuset från skärmen vid det ena tillfället.

Trots att enstaka tidigare studier har sett effekter på sömnen efter skärmljusexponering, så såg vi i vår studie varken effekt på melatoninnivåerna på kvällen eller på den efterföljande sömnen.

Men innan vi drar slutsatsen att skärmljus inte stör sömnen så finns det andra möjliga förklaringar att beakta. En nyckel till varför effekten uteblev kan vara att deltagarna utsattes för starka ljusförhållanden i sömnlabbet under timmarna innan försöket började. Tidigare exponering för starkt ljus har nämligen visats ha en skyddande effekt för melatoninpåverkan från ljus på kvällen. Så om skärmljus på kvällen stör sömnen så kanske man kan skydda sig genom att vara ute mer under dagen. Men även om just skärmljuset nu inte är den främsta sömnboven, så finns det ändå anledning att ändra på vanor såsom att ta med sig smartphone, surfplatta eller dator till sängs.

Vad vi gör med tekniken är troligtvis också av stor vikt för hur sömnen påverkas. För våra hjärnor är det troligtvis stor skillnad mellan en avslappnande film på en lägereld och ett upprörande inlägg på sociala medier innan vi ska sova, även om båda görs på en surfplatta.

Text: Frida Rångtell

Frida Rångtell är doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Fakta om sömn

  • Under sömnen sker många viktiga processer som till exempel främjar minnet och inlärning.
  • Det är vanligt med sömnbesvär, vilket kan ge upphov till negativa hälsoeffekter samt påverka vår dagliga funktion och prestation.
  • Teknikanvändning på kvällen har kopplats till försämrad sömn.
För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Vetenskap för alla

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Visste du att?

Färglära

Kärlek och kemi

Antropocen