Sök Meny

Frön som renar vatten

Mirakelträdet Moringa växer där det är torrt och kargt och dess frön kan rena vatten. Genom att förstå reningsmekanismen bättre kan metoden bli effektivare och användas på fler platser där rent vatten är en bristvara.

Rent vatten är en förutsättning för att vi ska kunna leva och något vi ofta tar förgivet i Sverige. Men i till exempel stora delar av Afrika är det fortfarande svårt att få tag i rent vatten. Människor som bor i dessa områden som ofta ligger långt ifrån havet eller något konventionellt vattenreningsverk måste rena sitt vatten på annat sätt för sin överlevnad. Dessa områden är ofta fattiga och utan möjlighet att köpa dyra kemikalier för sin vattenrening. Att här kunna använda en naturprodukt och rena sitt vatten med frön från Moringaträdet kan betyda skillnaden mellan liv och död. Detta har man också gjort i vissa områden. Man har ett hållbart alternativ till dyra vattenreningsanläggningar och kan undvika användandet av skadliga kemikalier. Men det var inte känt hur fröna fungerar i vattenreningsprocessen och det är den mekanismen min forskning handlar om.

När moringafrön används för vattenrening krossar man dem först så att proteiner i fröna frigörs och kan binda till partiklar (smuts) i vatten och får dem att klumpa ihop sig. De kan sedan lätt avlägsnas till exempel genom filtrering. Genom att välja rätt mängd frön kan man undvika att lämna överflödigt protein i det renade vattnet. Vi har både studerat hur proteinerna binder till olika slags föroreningar samt studerat klumparna som bildas.

Forskningsprojektet som leds från Uppsala universitet är ett samarbete med forskare från flera olika länder. Vi använder tekniken neutronspridning i våra studier som gör det möjligt att studera dolda ytor på nanometerskala (miljondels millimeter) samt strukturer djupt inne i material. Vi kunde se att klumparna som bildades med moringaproteiner var mycket tätt packade, mer än vad som rapporterats för konventionella metallsalter. Tätt packad smuts är bra ur vattenreningssynpunkt där effektiva klumpningsmedel eftersträvas. Vi har nyligen publicerat resultat som visar att fröna även kan användas för att separera olika material. Denna egenskap är mycket viktig, speciellt inom gruvindustrin, då det ger möjlighet att ta tillvara på värdefullt material som annars skulle gå förlorade med det övriga skräpet.

Än så länge måste vi åka utomlands för att göra neutronmätningar men i och med färdigställandet av ESS i Lund som är under konstruktion så kommer vi kunna göra våra mätningar även i Sverige.

I Botswana och Namibia görs fler praktiska studier inom projektet. En intressant vinkling är att se om trädet i sig kan rena genom att ta upp tungmetaller från förorenad jord. Detta undersöks genom plantering av moringaträd på olika avstånd från förorenad mark. I framtiden är förhoppningen att fröna även ska kunna användas i storskalig vattenrening som ett lokalt hållbart billigt vattenreningsalternativ. Moringaträdet klarar torka bra men bara några dagars frost, så vi vill också titta närmare på om frön ifrån andra sorters närbesläktade träd eller växter mer lämpade för kallare klimat kan användas på liknande sätt.

Text: Maja Hellsing

Maja Hellsing är forskare inom materialfysik vid Uppsala universitet.

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Vetenskap för alla

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Visste du att?

Färglära

Kärlek och kemi

Antropocen