Sök Meny
Train The Gap

Train the gap

TRAIN THE GAP - En europeisk utbildningsväg till kvinnligt entreprenörsskap på landsbygden

Relaterad information

I Train the Gap ska en europeisk utbildningsväg för Kvinnligt företagare på landsbygden definieras, där kvinnors kompetenser och färdigheter ska stärkas. .

I projektet ska detta göras genom:

  • att definiera en europeisk utbildningsväg för kvinnors företagande på landsbygden, enligt EFQ
  • att utveckla en kurs för kvinnor, i att vara en entreprenör, där grundläggande och övergripande färdigheter tränas
  • att definiera en utbildningsmetod som förbättrar inlärningsprocessenatt utveckla färdigheter i handledning för att kunna motivera kvinnors deltagande
  • att involvera praktikanter och utbildare i inlärningsprocessen
  • att skapa en miljö som främjar kunskapshantering, utbyte och inspiration för socialt entreprenörskap

Agreement number 2015-1-ES01-KA204-016117 

Partners

  • Coordinator - AFAMMER, Spain
  • Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet, Sweden
  • Mullingar Employment Action Group, Ireland
  • DRAMBLYS (Social Creativity Lab), Spain
  • VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS, Lithuania

Tid

I Sept 2015 – 31 Aug 2017

Har du frågor?

Kontakta
eu-kristianstad@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila