Sök Meny

Moving Languages – Mobile Virtual Learning for Languages

Språkinlärning är en av de viktigaste prioriteringarna för en lyckad integration. I ljuset av det oroliga politiska läget i Mellanöstern och Asien har migrationen inom EU vuxit snabbt. Det är därför av yttersta vikt för att ta fram ytterligare verktyg för att förbättra integrationen av invandrare och flyktingar som kommer till Europa.

Hemsida

 

Inom ramen för projektet, levererar vi en mobilapp för språkinlärning som kommer att hjälpa flyktingar/invandrare lära sig det lokala språket och bekanta sig med de nya begreppen i sina nya länder. Den mobila appen kommer särskilt att rikta sig mot invandrare i de europeiska länderna och kommer att finnas tillgänglig för gratis nedladdning på applikationsmarknaden.

Att använda smartphone-applikationer som skapats inom projektet kommer att ge dem ett försprång i att lära sig modersmålet i landet i väntan på sina beslut från migrationsmyndigheter eller efter det att uppehållstillstånd har beviljats. Dessa program kommer också att vara till nytta för andra invandrare som redan bor och arbetar i sitt nya hemland.

Applikationen kommer att finnas tillgänglig i 6 språkversioner (engelska, spanska, italienska, tyska, svenska och finska) och kommer att ha åtminstone 3 stödspråk vardera - de mest talade språken av invandrarna i vart och ett av partnerländerna.

Språkinnehållet i de mobila applikationerna som skapats i projektet kommer att täcka de ämnen som är nödvändiga under de första stegen av att leva i det nya landet och innehåller 2000-2500 ord och vokabulär som illustreras för att enkelt kunna förstå konceptet. Ordförrådet i applikationen kommer också innehålla ämnen med utvalda länder-specifika begrepp som inte finns i de andra partnerländerna.

Projektnummer: 2016-1-FI01-KA204-022678

Partners

  • Kordinator - Learnmera from Helsinki, Finland
  • Media Creativa from Bilbao, Spain
  • I.D.E.A. from Palermo, Italy
  • BEST from Vienna, Austria
  • Heriot-Watt University Edinburgh, UK
  • Folkuniversitetet Kristianstad – Sweden

Tid

September 2016 – Augusti 2018

Har du frågor?

Kontakta
eu-kristianstad@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila