Sök Meny
EVA Skills

EVASKILLS

Befintliga metoder av kompetensbedömning i Tyskland och Sverige har systematiserats. Dessa metoder och verktyg avser att utvärdera mjuka färdigheter, som är icke-formellt och informellt förvärvade, hos unga personer.

Relaterad information

t blir allt svårare för unga människor med låga eller helt utan formella kvalifikationer för att hitta ett arbete. Men, även utan formell utbildning eller arbetslivserfarenhet, samlar unga individer sociala och personliga kompetenser. Dessa "mjuka" kompetenser är nödvändiga för att göra ett bra jobb. För vissa jobb, kan de även vara de viktigaste inslagen i deras meriter.

Projektets mål:

 • Systematisering av befintliga metoder för bedömning av mjuka färdigheter.
 • Formulering av krav på en lämplig bedömningsmetod.
 • Överföra innovativa metoder för bedömning av kunskaper.
 • Förbättring av yrkes- och integrationsmöjligheter för ungdomar.
 • Förbättring av yrkesutbildningens och de yrkesverksammas roll, med ett fokus på erkännande av informellt och icke-formellt lärande som följd.
 • Öka medvetenheten hos beslutsfattare för att utforma yrkesutbildningspolitiken.


Samarbetspartners

 • Koordinator - Cyprus Productivity Center, Cyprus
 • k.o.s GmbH,Germany
 • Fundatia Professional, Romania
 • Institute of Entrepreneurship Development, Greece
 • Business Foundation for Education, Bulgaria
 • Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet, Sweden

Tid

1 Sept 2014 – 31 Aug 2016

Har du frågor?

Kontakta
eu-kristianstad@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila