Sök Meny
Aema - Adult Education Made Accessible

Aema - Adult Education Made Accessible

Alla har inte en lika tillgång till vuxenutbildning, en nyckelfaktor som påverkar deltagarantalet tvärs över Europa. Projektets syfte har varit atttillgängliggöra vuxenutbildningar för funktionshindrade.

Relaterad information

 

AEMA Nätverket, som består av 12 organisationer från 11 europeiska länder, har utvecklat ett delat nätverks- och kvalitetsram på tillgänglighetsfrågor inom vuxenutbildningen. Det övergripande målet har varit att öka tillgängligheten, delaktigheten, insynen och kvaliteten på vuxenutbildningen i Europa.

Partners

 • Coordinator - queraum. cultural and social research , Germany
 • Folkuniversitetet Kristianstad,Sweden
 • P.a.u education, Spain
 • European Association for the Education of Adults, Belgium
 • Rytmus, Czechoslovakia
 • Dia Sport Association , Bulgaria
 • ISIS, Germany
 • Symbiosis Foundation, Hungary
 • Racio Human Capital Development Company, Slovakia
 • innovia – Service und Beratung zur Chancengleichheit gemeinnützige GmbH
 • ADPIOS, France
 • New paths – Julie Lunt Ltd. , UK

Duration

1 January 2014 – 31 December 2016 

Har du frågor?

Kontakta
eu-kristianstad@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila