Sök Meny
Europeiska projekt 2014

Europeiska projekt

Aema, Be Positive, Coach4You, Cognos, EVA Skills, FLAME, L2Paths,Match2NQF, Nordplus, SilverSideKick, VHSM

Aema - Adult Education Made Accessible

Alla har inte en lika tillgång till vuxenutbildning, en nyckelfaktor som påverkar deltagarantalet tvärs över Europa. Projektets syfte har varit atttillgängliggöra vuxenutbildningar för funktionshindrade.

Be Positive

Målet med projektet är att utveckla en ny innovativ metod för utbildningar som kommer att stärka unga arbetslösa individer och/eller Neets. Det specifika målet kommer att uppnås genom att använda en metod som bygger på tidigare arbete om stress, coping och motståndskraft i hälso- och arbetspsykologi.

Cognos

Projektet bidrar till Europa 2020-strategin att förbättra nivån på nyckelkompetenser och färdigheter med focus på läskunnighet och digital kompetens. En öppen, flexibel och innovativ inlärningsmetod där äldre lär från yngre har utvecklas och detta ska på sikt minska antalet lågutbildade vuxna som befinner sig i risk för socialt utanförskap.

Coach4You

Coach4You - Coaching skills for adult education

EVASKILLS

Befintliga metoder av kompetensbedömning i Tyskland och Sverige har systematiserats. Dessa metoder och verktyg avser att utvärdera mjuka färdigheter, som är icke-formellt och informellt förvärvade, hos unga personer.

FLAME - Family learning and migrant engagement

Engagera och inkludera invandrargruppper genom nya metoder.

L2Paths

L2Paths - Pathways to Host Country Languages for Migrants Verktyget Path-finder, som matchar en persons behov mot de utlärningsmetoder som finns, kan hjälpa invandrare att hitta det bästa sättet att lära sig språket i sina värdländer. Vilket kommer att underlätta deras integration och anställningsbarhet.

Match2NQF

Projektet har gettyrkesutbildningsrådgivare, rådgivare och handläggare en handbok och en uppsättning med verktyg utvecklade tillsammans med experter. Verktygkan användas inom yrkesvägledning för att mäta förmågan hos personer med kompetenser och/eller brist på formella kvalifikationer och identifiera behoven av kvalifikationer/utveckla kompetenser i enlighet med nivåerna av EQF och nationella ramar för kvalifikationer

SilverSidekick

Inkludera den äldre generationen i den digitala tidsåldern!

VHSM

En metod för att validera medel- och högutbildade invandrares kompetenser, med syfte att underlätta att de kommer in på, och blir en tillgång på arbetsmarknaden.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila