Sök Meny
Partnership project – Europeans on the intercultural labour market

Partnership project – Europeans on the intercultural labour market

Skapar ett erfarenhetsutbyte där projektets deltagare lär känna Europas skiftande arbetskulturer och vanor.

Projektet syftar till att engagera vuxna personer från olika områden, personal och chefer inom utbildningsverksamheter och organisationer. Aktiviteteterna ska ge alla deltagare en möjlighet att uppleva och förstå olika arbetskulturer och vanor som skiljer Europa åt, genom utbyte i en internationell och mångkulturell miljö.

I enlighet med respektive lands förutsättningar ska organisationerna som är engagerade i projektet rikta sin verksamhet och aktivitet till en särskilt önskvärd målgrupp: arbetssökande, utlandsarbetande, invandrare eller rekryteringsföretag.

De involverade medlemsländerna ansvarar för att sprida informationen och erfarenheterna under de olika träffarna, på den gemensamma hemsidan samt sprida det skriftligt framtagna material som slutrapporten, frågeformulärer och broschyrer.

Partners

  • Koordinator Smart educational projects, Rumänien
  • Folkuniversitetet Kristianstad, Sverige
  • Institute of Entrepreneurship Development, Grekland
  • Enaip Toscana Formazione e Lavoro, Italien
  • Studium Jezyka Polskiego dla Cudzoziemcow Uniwersytetu Lodzkiego, Polen

Tid

1 September 2013 – 30 August 2015

Har du frågor?

Kontakta
eu-kristianstad@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila