Sök Meny
International Projects 2013

International Projects

Human Rights in Practice, Info4Migrants, Intercultural Labour Market, Job Club+, Kazi, Mother and Children in L2

Folkuniversitetet's International Projects with starting year 2013.

Info4Migrants

Ett nätbaserat informationsverktyg som guidar både invandrare och de som arbetar med migration i respektive värdland.

EnGage - Train the Trainer to Engage NEETs

Kompentensutveckla utbildningsanordnare för ett engagera NEET ungdomar.

Intercultural labour market

Skapar ett erfarenhetsutbyte där projektets deltagare lär känna Europas skiftande arbetskulturer och vanor.

Job Club +

Önskar uveckla och sprida en effektiv och hållbar metod som ökar anställningsbarheten hos långtidsarbetslösa.

Kazi

Kazi-projektet vill genom utbildning minska kulturskillnader på arbetsplatser och i arbetsrelationer för invandrare som är ute i arbetslivet.

Mother and children in L2

Utforma och pilottesta en metodik för en lätt form av lärande för unga mödrar med invandrarbakgrund.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila