Sök Meny
Studieförbunden

Studieförbunden

Folkuniversitetet är medlem i de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation Studieförbunden, som arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället.

De tio medlemmarna i Studieförbunden* är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.

Studieförbunden

Studieförbunden

  • är också de tio studieförbundens förhandlingspart och ingår gemensamma avtal.
  • arbetar med etik- och kvalitetsfrågor för att skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och stärka sin ställning.
  • är de tio studieförbundens mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
  • bildades 1903 (då Folkbildningsförbundet) och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildningens sak. Till en början bedrev man egen folkbildningsverksamhet, bland annat genom att arrangera förläsningar och sprida litteratur genom mobila boklådor.
  • är en av huvudmännen för Folkbildningsrådet som bildades 1991 och har i uppdrag att fördela statsbidraget till folkbildningen och följa upp dess användning.
  • är medlem i EAEA (European Association for the Education of Adults) och ICAE (International Council for Adult Education). 

* 2016 ändrade Folkbildningsförbundet namn till Studieförbunden.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila