Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
25 september 2015. Föreläsning om Syrien

Föreläsning om Syrien

Ordförande för UMPU (Umeå pensionärsuniversitet) Anna-Karin Östling Sjöstrand hälsade ett 60-tal intresserade åhörare välkomna till ett föredrag om kemiska vapen i Syrien som hölls av Åke Sellström.

 Åke Sellström (tidigare verksam vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI) har som vapeninspektör haft tidigare uppdrag från FN (Irak) och 2013 fick han ett nytt uppdrag av generalsekreterare Ban Ki-moon att som ansvarig för en internationell delegation undersöka förekomsten av kemiska vapen i Syrien. Syriens befolkning består av ca 20 miljoner innevånare, ca en tredjedel har flytt utomlands, en tredjedel flyr inom landet och ca 100 personer dör dagligen.

Åke Sellström åkte omkring i Syrien för att nå platser där källor uppgivit förekomsten av kemiska vapen. Ett stort problem var att få till stånd eld upphör för den tidsrymd uppdraget krävde – många parter inblandade och under ett första försök blev delegationen beskjuten.  Han nådde dock ett under ett år isolerat och krigshärjat område och kunde bl a besöka ett underjordiskt sjukhus för intervjuer och blodprov på ett 30-tal patienter och finner att dessa patienter är förgiftade av kemiska vapen, dock inte av senapsgas utan av sarin. Tillbaka till New York blir Åke Sellström rigoröst övervakad då han ska överlämna proverna till FN – en uppmärksamhet som kändes lite ovant. Det bör sägas att vilken part som var ansvarig inte kunde klarläggas, bara att kemisk krigsföring ägt rum.

Föredraget följdes av frågor bl a om flyktingströmmarna som går till Jordanien och Libanon och också om detta krig är ett religionskrig och Åke Sellström svarar (utan att själv anse sig vara politisk expert) att det är geopolitik.

Åke Sellström avtackades med choklad och applåder och kaffe serverades.

Text: Gunilla Holm, bild: Bengt Hallberg

Arkiv

Toggle module

Bli medlem

Toggle module

Medlemsavgiften är 200 kr vilket gäller för ett kalenderår och betalas in på
Bankgiro 5312-2024 
Glöm inte att ange namn, adress, telefon och ev. e-postadress.

För medlemsfrågor, kontakta Carin Bergman, tel 070-3536520 eller e-post carin.be@telia.com

Umeå Senioruniversitet

Nygatan 43
903 30 Umeå

info@umse.nu