Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Foto: Bengt Hallberg

Februari 2016 Årsmöte

Umeå pensionärsuniversitet har avhållit sitt årsmöte för 2015 med ca 60 deltagande medlemmar

Efter välkomstord från Umpus ordförande Anna-Karin Östling Sjöstrand tog mötesordförande Bengt Bylund över klubban. Verksamhetsberättelsen för 2015 visade på många aktiviteter och glädjande nog även ett ökat medlemsantal (ca 960).

Revisorernas berättelse upplästes av Curt Nilsson, en positiv balansräkning kunde redovisas och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgiften för 2016, 200 kr, hålls oförändrad.

Därefter var det dags för valberedningens sammankallande, Petrr Sedlacek, att presentera förslag till styrelse, revisorer och valberedning. Två nya styrelsemedlemmar valdes, Monika Stern och Olof Lindberg, i övrigt omval.

Utöver sedvanliga årsmötespunkter fanns denna gång ett ärende styrelsen initierat, nämligen förslag till några stadgeändringar. Det som främst engagerade mötet var förslag till namnbyte, nämligen till Umeå senioruniversitet. Efter diskussion sade årsmötet ja till det nya namnet. För stadgeändringar krävs emellertid ett medlemsmöte utöver årsmötet, detta sker 1 april i samband med månadsföreläsning.

Som avslutning på årsmötet avtackades de avgående styrelsemedlemmarna, Gun-Marie Eriksson och Lena Kaev. Men sedan följde utlovad underhållning, nämligen en ”scenshow” av skådespelaren Gunnar Eklund (se bild), som fullständigt lysande gestaltade en novell av Torgny Lindgren, Stubbrytaren. Många var vi som hoppades på ett annat slut på historien, men icke!

 

Foto: Bengt Hallberg

Arkiv

Toggle module

Bli medlem

Toggle module

Medlemsavgiften är 200 kr vilket gäller för ett kalenderår och betalas in på
Bankgiro 5312-2024 
Glöm inte att ange namn, adress, telefon och ev. e-postadress.

För medlemsfrågor, kontakta Carin Bergman, tel 070-3536520 eller e-post carin.be@telia.com

Umeå Senioruniversitet

Nygatan 43
903 30 Umeå

info@umse.nu