Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Ola Nordebo föreläser för Umeå Pensionärsuniversitet

29 jan 2016 Föreläsning

Ola Nordebo, politisk chefredaktör vid Västerbottens-Kuriren, gästade 29/1 Umeå pensionärsuniversitet med en föreläsning om ”Dagstidningarnas dåtid, nutid och framtid”

På plats i Humanisthuset fanns ca 110 intresserade åhörare som ordförande för Umpu, Anna-Karin Östling Sjöstrand, kunde hälsa välkomna.

Ola Nordebo gav en både initierad och engagerad exposé över dagspressens framväxt, framgångar och vedermödor från förra seklet fram till våra dagar. För att historiskt belysa journalistikens och dagspressens roll i det moderna samhällets demokratiska framväxande gavs exempel på de skillnader i tryck- och yttrandefrihet som fortfarande finns på olika håll i världen men också på de faror som kan finnas i nutid när det offentliga rummet digitaliseras och den mediala marknaden via datorprogram och algoritmer försöker förutsäga individens behov av information. Detta kan möjligen också som följd begränsa utrymmet för öppen samhällsdiskussion. Bara det senaste decenniet har stora förändringar skett – alla känner till den snabba takt varmed de sociala medierna tagit plats (på gott och ont) i vår vardagstillvaro.

Den lokala dagspressens historiska betydelse för att knyta samman regioner och landsändar betonades. Men nu sjunker antalet prenumeranter och har så gjort de senaste åren, oroande för en journalist som har yrket som levebröd men innebär detta också faror för journalistik generellt och som en viktig demokratisk faktor i ett öppet samhälle? Är dagspressens kris liktydigt med offentlighetens kris? Ola Nordebo ville åskådliggöra problematiken (citerade några samhällsdebattörer) samtidigt som det självfallet finns positiva effekter av det nya digitala – och globala - samhället.

Mer om det senare (demokrati i en globaliserad värld) kommer statsvetaren Malin Rönnblom att belysa i en fredagsföreläsning senare i vår.

 

(foto Bengt Hallberg)

Arkiv

Toggle module

Bli medlem

Toggle module

Medlemsavgiften är 200 kr vilket gäller för ett kalenderår och betalas in på
Bankgiro 5312-2024 
Glöm inte att ange namn, adress, telefon och ev. e-postadress.

För medlemsfrågor, kontakta Carin Bergman, tel 070-3536520 eller e-post carin.be@telia.com

Umeå Senioruniversitet

Nygatan 43
903 30 Umeå

info@umse.nu