Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Medlemsinformation

Allmän information

Programutbudet består av föreläsningar och andra aktiviteter som vanligtvis är kostnadsfria och öppna för alla samt studiecirklar som kräver medlemskap och anmälan.

Anmälan och avgifter

När studiecirklarna beräknas starta framgår av cirkelprogrammet. Exakt tid och lokal meddelas senare till anmälda deltagare.

Studietakt, uppläggning av cirkeln etc. diskuteras med deltagarna vid första sammankomsten.

Anmälan till Senioruniversitetets olika cirklar görs:

  • Via denna webbplats/hemsida. Varje anmälan får bara gälla en person för varje cirkel.
  • eller på den anmälningsblankett som utsändes brevledes tillsammans med verksamhetsprogram till våra medlemmar som som saknar e-postadress. Vänligen, var god texta.
  • OBS! Anmälan kan inte göras via e-post.

Sökande bereds plats i den ordning de anmält sig.

OBS! Anmälan till cirklarna måste göras varje termin, även om Du deltagit i cirkeln tidigare.

Fr.o.m. 2008 kräver Folkbildningsrådet att personnummer registreras på deltagare som deltar i folkbildningsverksamhet. Ange därför tydligt vid anmälan både namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du angivit din e-postadress sänds kallelse och andra meddelanden till den, ej till postadressen.

Anmälan till terminens cirklar ska vara hos oss senast söndag 13 januari 2019.


Anmälan till våra cirklar är bindande.
Medlemsavgiften är 200 kr per år
För att delta i Senioruniversitetets cirklar krävs medlemskap.

Betalning för studiecirklar sker efter att du fått besked om ditt deltagande. Ev. litteratur och annat till resp. cirkel ingår inte i avgiften. Kom ihåg att på bankgirotalongen notera vilken/vilka cirklar som betalningen avser.

Betalningar görs till bankgirokonto 675-7405.

Vid samåkning i bil vid studiebesök m.m rekommenderar styrelsen en ersättning om 25 kr per mil och bil som delas lika av samtliga i bilen.

Har Du e-postadress men inte har meddelat den till oss – var vänlig gör detta. Vår adress hittar du nederst på denna sida. Vi kan då skicka brev även via e-post och på så sätt spara portoavgifter.

För ytterligare information, ring gärna till vår expedition som är bemannad tisdagar kl. 10.00-12.00. Adress och telefon-nr framgår nedan.

Kontakta oss

Toggle module

Falu Senioruniversitet

Öppet tisdagar 10.00-12.00
Tfn. 023-178 49
falu.senior@folkuniversitetet.se

Falu Senioruniversitet
c/o Folkuniversitetet
Slaggatan 8, 791 71 Falun

Bli medlem

Toggle module

Villkoret är att Du eller din partner (maka/make eller sambo) är 55+ eller pensionär och att Du betalar in 200 kronor på bankgiro 675-7405.

Glöm inte att uppge namn, telefon och e-postadress.