Sök Meny
Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning som vi använder som underlag till att förbättra vår verksamhet i dialog med våra anställda. Vi genomförde den för första gången 2016 och har nu gjort en ny undersökning i början på 2018, med samma frågor som 2016 och gemensamt för hela Folkuniversitetet i Sverige. Siffror inom parantes är från 2016.

Medarbetarindex (MI) 68 % (66 %)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor och speglar den totala arbetstillfredsställelsen. Vi ligger över snittet på 64 % jämfört med andra organisationer och värdet har höjts jämfört med 2016.

Medarbetare på Folkuniversitetet har ett stort engagemang och upplever i hög utsträckning Folkuniversitetet som en attraktiv arbetsgivare.

Vi är stolta över vår verksamhet och våra tjänster. 81 % (82 %) svarar att de kan rekommendera Folkuniversitetet som studieförbund eller leverantör av andra tjänster.

Att vi är fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen som sammanfattas i vårt kärnvärde ”oberoende”, lever vi upp till i mycket hög utsträckning, 87 % (86%), och det upplevs av våra medarbetare som viktigt.

Ledarskapsindex (LI) 74 % (71 %)

Är andelen positiva svar på samtliga frågor om närmaste chef.

Våra ledare får gott betyg jämfört snittet på 67% för andra organisationer. Medarbetarna ger våra ledare högt betyg när det gäller t ex att skapa delaktighet och positiv laganda, visa uppskattning och ge konstruktiv återkoppling.


Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Vår personal berättar

Ivona, cirkelledare

Enisa, pedagogisk utvecklare, lärare

Gustav, gymnasielärare

Vad är Folkuniversitetet?

Vi är ett studieförbund som är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi arbetar med folkbildning, vuxenutbildning, skolor och utbildning för organisationer och företag i hela landet.

Vi består av fem stiftelser knutna till universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå.