Vanliga frågor och svar

Vill du göra ett Swedex-test? Eller starta ett testcenter för Swedex? Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.